Pe cǎrǎrile timpului/ Na ścieżkach czasu

Promocja książki – „Pe cǎrǎrile timpului/ Na ścieżkach czasu” – autorstwa Danuty Roman – w soboty 27 listopada 2021 w trybie online, w Domu Polskim w Bukareszcie cieszyła się wyjątkowym sukcesem. Podziękowania dla wszystkich, którzy uczestniczyli i dla wszystkich, którzy mają swój udzial w powstaniu i wydaniu tej książki, która przedstawia postacie i miejsca przypominający polskie cenne dziedzictwo kulturowe na gościnnej ziemi rumuńskiej. Książki, nazwanej “unikatowa ksiązka” przez wybitnej Agencji PAI, ktorej serdecznie dziękujemy za piękne slowa adresowane autorce i dla wspolpracy w promocji tego wyjatkowego wydarzenia kulturalnego  

Lansarea cartii „Pe cararile timpulu/Na polskich sciezkach czasu”, sambata 27 noiembrie 2021 online la Dom Polski Bucuresti s-a bucurat de un deosebit succes. Multumim participantilor si tuturor celor care au facut posibila aparitia acestei carti, care prezintǎ personalitǎţi și locuri ce reamintesc valoroasa moștenire culturalǎ polonezǎ pe ospitalierul pamant romanesc. Volum numit „carte unicat”, de cǎtre prestigioasa agenţie PAI, cǎreia îi adresǎm mulţumiri  pentru frumoasele cuvinte adresate autoarei și pentru colaborarea in promovarea acestui eveniment cultural de excepţie.

“Szanowna Pani, serdecznie dziękujemy za przesłany materiał! To wspaniała wiadomość, że spod Pani pióra wyszła już druga część tak unikatowej książki. Pozdrawiamy i kłaniamy się nisko. “

 http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=17999/

 https://www.facebook.com/PolonijnaAgencjaInformacyjna/photos/pcb.1064737314103507/1064736867436885/?__cft__[0]=AZW9279P0HMDBAb2UouA8PSCQjmoXr3dJmYYf0FsVMAvk1Si9nwHv_eQCPFNalpmXEk5oqNVRttW-gw8RY96XBv9clEFBlFv_J4A4Nu0jel1L-r9H_P6_Yyc_PpJZ_QZOLKldLPMHMedn6ffQPeoqlkk&__tn__=*bH-R

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *