Conferințe ale memoriei poloneze – 25 mai și 13 iunie 2023, Paris

Evenimente culturale pentru mai buna cunoaștere a unei mari personalități a României moderne – Anghel Saligny- excepționalul inginer român cu origini poloneze și franceze, unul dintre fondatorii ingineriei românești, omul marilor proiecte publice din timpul domniei de 48 de ani a Regelui Carol I.  Care cel care a lăsat posterității Podul de la Cernavodă, capodoperă a științei și tehnicii românești. Pe care cei doi dorobanți din bronz stau de pază în umbra timpului. Conferințele vor avea loc la Paris –  orașul Marii Emigrații poloneze – acolo unde au creat marii poeți romantici Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, sau poetul pianului – Frederyk Chopin, la sediul Bibliotecii Poloneze de pe malul Senei  întemeiată în 1838 din inițiativa și cu sprijinul material al unor fruntași ai vieții politice și culturale poloneze, stabiliți în Franța după înfrângerea insurecției poloneze din anii 1830 -1831 cât .și la Institutul Cultural Român din Orașul Luminilor.

Konferencje Pamięci Polskiej – 25 maja i 13 czerwca 2023 r., Paryż

Wydarzenia kulturalne dla lepszego poznania wielkiej osobowości współczesnej Rumunii – Anghel Saligny – wybitny rumuński inżynier polskiego i francuskiego pochodzenia, jeden z twórców rumuńskiej inżynierii, człowiek wielkich projektów publicznych podczas 48-letniego panowania króla Karola I.  Ten, który pozostawił potomnym most Cernavodă, arcydzieło rumuńskiej nauki i techniki. Na którym dwa brązowe dorobanty stoją na straży w cieniu czasu. Konferencje odbędą się w Paryżu – mieście Wielkiej Emigracji Polskiej – gdzie tworzyli wielcy romantyczni poeci Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, czy poeta fortepianu – Fryderyk Chopin, w siedzibie Biblioteki Polskiej nad brzegiem Sekwany założonej w 1838 roku z inicjatywy i przy wsparciu materialnym czołowych postaci polskiego życia politycznego i kulturalnego, osiadłych we Francji po klęsce polskiego powstania w latach 1830-1831 oraz w siedzibie Rumuńskiego Instytutu Kultury w Mieście Świateł.

Azeby lepiej poznać wielką rumuńską osobistość – Anghel Saligny – wybitny rumuński inżynier polskiego i francuskiego pochodzenia, jeden z twórców rumuńskiej inżynierii, człowiek wielkich projektów publicznych w czasie 48-letniego panowania króla Karola I.  Ten, który pozostawił potomnym most Cernavodă, arcydzieło rumuńskiej nauki i techniki. Na którym dwa brązowe dorobanty stoją na straży w cieniu czasu. Konferencje odbędą się w Paryżu – mieście Wielkiej Emigracji Polskiej – gdzie tworzyli wielcy romantyczni poeci Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, czy poeta fortepianu – Fryderyk Chopin, w siedzibie Biblioteki Polskiej nad brzegiem Sekwany założonej w 1838 roku z inicjatywy i przy wsparciu materialnym czołowych postaci polskiego życia politycznego i kulturalnego, osiadłych we Francji po klęsce polskiego powstania w latach 1830-1831.oraz w siedzibie Rumuńskiego Instytutu Kultury w Mieście Świateł.

Zaproszenie do lepszego poznania wielkiej osobowości Rumunii – Anghela Saligny’ego – wielkiego rumuńskiego inżyniera polskiego i francuskiego pochodzenia, jednego z twórców rumuńskiej inżynierii, człowieka wielkich projektów publicznych w czasie 48-letniego panowania króla Karola I.  Ten, który pozostawił potomnym most Cernavodă, arcydzieło rumuńskiej nauki i techniki. Na którym dwa brązowe dorobanty stoją na straży w cieniu czasu. Konferencje odbędą się w Paryżu – mieście Wielkiej Emigracji Polskiej – gdzie tworzyli swoje dzieła wielcy poeci romantyczni Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, czy poeta fortepianu – Fryderyk Chopin, w siedzibie Biblioteki Polskiej nad brzegiem Sekwany założonej w 1838 roku z inicjatywy i przy wsparciu materialnym czołowych postaci polskiego życia politycznego i kulturalnego, które osiedliły się we Francji po klęsce polskiego powstania w latach 1830-1831 oraz w Rumuńskim Instytucie Kultury w Mieście Świateł.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *